Opening Hours : Monday to Saturday - 8am to 9pm

Namecard VIP

840.000 

Danh mục:

* Mẫu Demo:  3 mẫu

* Số lần chỉnh sửa : 4 lần

* Thời gian hoàn thành: 2 ngày

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

https://www.behance.net/gallery/88157317/Smart-Phone-Style-Business-Card?tracking_source=search|Name Card https://www.behance.net/gallery/51665141/Tarot-Consultant-Logo-Name-Card-Design?tracking_source=search|Name Card https://www.behance.net/gallery/71982033/3D-Artwork-for-Business-Cards-?tracking_source=search|Name Card https://www.behance.net/gallery/66721347/Foss-Technologies?tracking_source=search|NameCard https://www.behance.net/gallery/16649103/BlackPine-Branding

 

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 card 2 mặt .

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp

Khách muốn thêm 1 mẫu demo vui lòng tính phí trên 20% tổng chi phí

Với các thiết kế tương tự , giữ nguyên bố cục chỉ thay text và màu sắc sẽ tính phí 20% trên 1 bản.