Opening Hours : Monday to Saturday - 8am to 9pm

Slide đẹp trên canva

Canva là một nền tảng thiết kế trực tuyến miễn phí giúp bạn tạo ra các thiết kế đẹp mắt, chuyên nghiệp mà không cần bất kỳ kỹ năng thiết kế nào. Với Canva, bạn có thể tạo slide thuyết trình, bài đăng trên mạng xã hội, đồ họa thông tin, logo và nhiều hơn thế nữa.

Các tính năng chính của Canva

  • Thư viện mẫu phong phú: Canva cung cấp một thư viện mẫu khổng lồ với hơn 100 triệu mẫu thiết kế khác nhau, bao gồm cả slide thuyết trình. Bạn có thể sử dụng các mẫu này làm điểm khởi đầu cho thiết kế của mình hoặc tùy chỉnh chúng theo ý thích.
  • Công cụ thiết kế dễ sử dụng: Canva cung cấp một loạt các công cụ thiết kế dễ sử dụng, giúp bạn tạo ra các thiết kế đẹp mắt mà không cần bất kỳ kỹ năng thiết kế nào. Bạn có thể kéo và thả các yếu tố thiết kế, thay đổi màu sắc, phông chữ và bố cục một cách dễ dàng.
  • Chia sẻ và xuất bản: Khi bạn đã hoàn thành thiết kế, bạn có thể chia sẻ nó với những người khác hoặc xuất bản nó ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm cả PDF, JPG và PNG.

Cách sử dụng Canva để tạo slide thuyết trình

  1. Tạo một tài khoản Canva: Nếu bạn chưa có tài khoản Canva, hãy tạo một tài khoản miễn phí tại canva.com.
  2. Chọn một mẫu slide: Khi bạn đã đăng nhập vào Canva, hãy nhấp vào nút “Tạo thiết kế” và chọn “Slide thuyết trình”. Bạn sẽ thấy một thư viện các mẫu slide khác nhau. Chọn một mẫu mà bạn thích và nhấp vào nút “Sử dụng mẫu này”.
  3. Tùy chỉnh slide: Sau khi bạn đã chọn một mẫu, bạn có thể tùy chỉnh nó theo ý thích. Bạn có thể thay đổi màu sắc, phông chữ, bố cục và thêm các yếu tố thiết kế khác. Để thêm một yếu tố thiết kế, hãy kéo và thả nó vào slide.
  4. Thêm nội dung: Khi bạn đã tùy chỉnh slide, bạn có thể thêm nội dung vào đó. Bạn có thể thêm văn bản, hình ảnh, video và các yếu tố thiết kế khác. Để thêm văn bản, hãy nhấp vào nút “Thêm văn bản” và nhập văn bản của bạn. Để thêm hình ảnh, hãy nhấp vào nút “Thêm hình ảnh” và chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn hoặc từ thư viện hình ảnh của Canva.
  5. Lưu và xuất bản: Khi bạn đã hoàn thành thiết kế, hãy nhấp vào nút “Lưu” và chọn một định dạng để xuất bản slide. Bạn có thể xuất bản slide ở định dạng PDF, JPG, PNG hoặc HTML.

Một số mẫu slide đẹp trên Canva

Dưới đây là một số mẫu slide đẹp trên Canva mà bạn có thể sử dụng cho bài thuyết trình của mình:

Kết luận

Canva là một nền tảng thiết kế trực tuyến tuyệt vời giúp bạn tạo ra các thiết kế đẹp mắt, chuyên nghiệp mà không cần bất kỳ kỹ năng thiết kế nào. Với Canva, bạn có thể tạo slide thuyết trình, bài đăng trên mạng xã hội, đồ họa thông tin, logo và nhiều hơn thế nữa.