Motion

HomeMotion

Hiển thị tất cả 3 kết quả

See

Phim motiongraphic, videography MOTION1

1.000.000 

Thông số cơ bản : Thời lượng video : 1 phút Thời gian hoàn thành : 1 – 2 ngày Ekip : không Tiền kỳ : Kịch bản, ý tưởng : không Thuyết trình ý tưởng : không Storyboard : không Kế hoạch sản xuất : không Sản xuất Quay phim tiền kỳ : không […]

Phim motiongraphic, videography MOTION2.5

2.500.000 

Thông số cơ bản : Thời lượng video : 1 phút Thời gian hoàn thành : 3 – 5 ngày Ekip : không Tiền kỳ : Kịch bản, ý tưởng : có Thuyết trình ý tưởng : không Storyboard : không Kế hoạch sản xuất : không Sản xuất Quay phim tiền kỳ : không […]

Phim motiongraphic, videography MOTION5

5.000.000 

Thông số cơ bản : Thời lượng video : 1 phút Thời gian hoàn thành : 7 – 10 ngày Ekip : không Tiền kỳ : Kịch bản, ý tưởng :có Thuyết trình ý tưởng : có Storyboard : không Kế hoạch sản xuất : không Sản xuất Quay phim tiền kỳ : không Ánh […]