Opening Hours : Monday to Saturday - 8am to 9pm

LOGO-Relogo – gói vẽ lại

600.000 

Danh mục:

 

* Số lần chỉnh sửa : 3 lần

* Thời gian hoàn thành: 4 ngày

Thiết Kế vẽ lịch giống 80% – 90% mẫu khách hàng yêu cầu.

Đơn vị tính : 1 mẫu

Giá tính trên 1 thiết kế vẽ lại.

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp

Với các thiết kế tương tự , giữ nguyên bố cục chỉ thay text và màu sắc sẽ tính phí 20% trên 1 bản.