Opening Hours : Monday to Saturday - 8am to 9pm

Logo VIP

8.000.000 

* Mẫu Demo:  5 mẫu

* Số lần chỉnh sửa : 4 lần

* Thời gian hoàn thành: 2 ngày

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

https://www.pinterest.com/pin/399694535676824993/

https://www.pinterest.com/pin/300615343875002914/

https://www.pinterest.com/pin/131659989093493506/

https://www.pinterest.com/pin/855050679235605054/

https://www.pinterest.com/pin/522276888030086012/

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 thiết kế.

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp

Khách muốn thêm 1 mẫu demo vui lòng tính phí trên 20% tổng chi phí

Với các thiết kế tương tự , giữ nguyên bố cục chỉ thay text và màu sắc sẽ tính phí 20% trên 1 bản.