Opening Hours : Monday to Saturday - 8am to 9pm

Vỏ hộp PLUS

3.000.000 

Danh mục:

* Mẫu Demo:  1 mẫu

* Số lần chỉnh sửa : 3 lần

* Thời gian hoàn thành: 3 ngày

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):
http://url.copy.com.vn/vohopplus1

http://url.copy.com.vn/vohopplus2

http://url.copy.com.vn/vohopplus3

http://url.copy.com.vn/vohopplus4

http://url.copy.com.vn/vohopplus5

http://url.copy.com.vn/vohopplus6

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 mặt hộp.

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp

Khách muốn thêm 1 mẫu demo vui lòng tính phí trên 20% tổng chi phí

Với các thiết kế tương tự , giữ nguyên bố cục chỉ thay text và màu sắc sẽ tính phí 20% trên 1 bản.