Opening Hours : Monday to Saturday - 8am to 9pm

Mẫu Profile công ty truyền thông xanh đen – PR002

500.000.000 

Đơn giản, chuyên nghiệp

Danh mục:

Tone màu chủ đạo

Profile  được thiết kế dựa trên tone màu chủ đạo là màu cam và màu trắng. Hai màu này kết hợp tạo nên sự độc đáo và chuyên nghiệp

Số trang

Profile được thiết kế với tổng số trang là 30 trang

Nội dung

Nội dung được thiết kế trong Proflie bao gồm:

  • Giới thiệu
  • Cung cấp giải pháp sáng tạo
  • Giới thiệu nhân viên
  • Dịch vụ cung cấp
  • Cùng các thông tin và kết quả thống kê, khảo sát

Link sản phẩm tham khảo: https://drive.google.com/file/d/17vrUIhkdGniKGsELbLKDlaS3kbs9MQf5/view?usp=sharing