Opening Hours : Monday to Saturday - 8am to 9pm

Mẫu Profile Công Ty Truyền Thông Màu Cam – PR001

500.000.000 

Đơn giản, chuyên nghiệp

Danh mục:

Tone màu chủ đạo

Profile  được thiết kế dựa trên tone màu chủ đạo là màu cam và màu trắng. Hai màu này kết hợp tạo nên sự độc đáo và chuyên nghiệp

Số trang

Profile được thiết kế với tổng số trang là 29 trang

Nội dung

Nội dung được thiết kế trong Proflie bao gồm:

  • Giới thiệu
  • Thư ngỏ
  • Tầm nhìn, sứ mệnh
  • Dịch vụ cung cấp
  • Đánh giá ưu điểm, hạn chế
  • Giải pháp
  • Mô hình kinh doanh
  • Cùng các thông tin và kết quả thống kê, khảo sát

Link sản phẩm tham khảo: https://drive.google.com/file/d/1_wCVUy-xBWSpIE8WgiTUPvifQNa1mFA0/view?usp=sharing