Opening Hours : Monday to Saturday - 8am to 9pm

Mẫu profile công ty hiện đại đẹp – PR008

500.000.000 

Đơn giản, chuyên nghiệp

Danh mục:

Tone màu chủ đạo

Profile  được thiết kế với màu sắc đa dạng. Bố cục đơn giản tạo nên sự độc đáo và chuyên nghiệp

Số trang

Profile được thiết kế với tổng số trang là 27 trang

Nội dung

Nội dung được thiết kế trong Proflie bao gồm:

  • Giới thiệu
  • Tầm nhìn, sứ mệnh
  • Vấn đề
  • Giải pháp
  • Kế hoạch kinh doanh
  • Cùng các thông tin và kết quả thống kê, khảo sát

Link sản phẩm tham khảo: https://drive.google.com/file/d/1VZzSBEJu7xJePj64p_HTBw8n-aj7E9PQ/view?usp=sharing