Opening Hours : Monday to Saturday - 8am to 9pm

Mẫu profile công ty đơn giản – PR007

500.000.000 

Đơn giản, chuyên nghiệp

Danh mục:

Tone màu chủ đạo

Profile  được thiết kế dựa trên tone màu chủ đạo là màu trắng và màu xanh anvy. Hai màu này kết hợp tạo nên sự độc đáo và chuyên nghiệp. Bốc cục đơn giản

Số trang

Profile được thiết kế với tổng số trang là 4 trang

Nội dung

Nội dung được thiết kế trong Proflie bao gồm:

  • Giới thiệu
  • Tầm nhìn
  • Sứ mệnh
  • Giới thiệu thành viên trong team

Link sản phẩm tham khảo: https://drive.google.com/file/d/10kICV8Tfv7UGDnxxrvhmvGooAFES5U_Z/view?usp=sharing