Opening Hours : Monday to Saturday - 8am to 9pm

Mẫu profile công ty chuyên nghiệp hiện đại – PR004

500.000.000 

Đơn giản, chuyên nghiệp

Danh mục:

Tone màu chủ đạo

Profile  được thiết kế dựa trên tone màu chủ đạo là màu xanh và màu trắng. Hai màu này kết hợp tạo nên sự độc đáo và chuyên nghiệp

Số trang

Profile được thiết kế với tổng số trang là 11 trang

Nội dung

Nội dung được thiết kế trong Proflie bao gồm:

  • Giới thiệu
  • Tầm nhìn, sứ mệnh
  • Kế hoạch kinh doanh
  • Thông tin liên hệ

Link sản phẩm tham khảo: https://drive.google.com/file/d/1zjgKgPfYMWmzlhKvZKIQmoUyc011loBC/view?usp=sharing