Opening Hours : Monday to Saturday - 8am to 9pm

MarketerCare2.0

20.000.000 

Các hạng mục đào tạo nhân sự làm marketing cho doanh nghiệp có thể bao gồm:

 1. Cơ bản về marketing: Giới thiệu về các khái niệm cơ bản trong marketing, bao gồm phân tích thị trường, nghiên cứu khách hàng, kế hoạch marketing, v.v.
 2. Marketing số: Đưa ra các kiến thức cơ bản về marketing số, bao gồm SEO, quảng cáo trên mạng xã hội, email marketing, v.v.
 3. Marketing nội dung: Đưa ra các kiến thức cơ bản về marketing nội dung, bao gồm cách tạo nội dung hấp dẫn, kế hoạch nội dung, v.v.
 4. Quản lý dữ liệu khách hàng: Đưa ra các kiến thức về quản lý dữ liệu khách hàng, bao gồm cách thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và sử dụng dữ liệu để cải thiện chiến lược marketing.
 5. Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ: Đưa ra các kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng mối quan hệ với khách hàng, bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và kỹ năng thuyết trình.
 6. Kỹ năng quản lý dự án: Đưa ra các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý các dự án marketing, bao gồm lập kế hoạch, phân bổ tài nguyên và quản lý tiến độ dự án.
 7. Kỹ năng phân tích và đánh giá: Đưa ra các kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân tích và đánh giá hiệu quả của chiến dịch marketing, bao gồm sử dụng các công cụ phân tích và đánh giá kết quả marketing.
 8. Các công cụ và kỹ thuật mới: Đưa ra các kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng các công cụ và kỹ thuật mới trong marketing, bao gồm chatbot, AI và các công nghệ mới khác.
 9. Kỹ năng bán hàng: Đưa ra các kiến thức và kỹ năng cần thiết để bán hàng hiệu quả, bao gồm kỹ năng bán hàng, kỹ năng chốt đơn và kỹ năng xử lý khiếu nại từ khách hàng.
Danh mục:

Để đào tạo marketing và setup phòng marketing cho doanh nghiệp, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Xác định mục tiêu: Xác định mục tiêu của phòng marketing, bao gồm các chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận, tăng trưởng thị phần, v.v.
 2. Tuyển dụng nhân viên: Tìm kiếm và tuyển dụng nhân viên có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu của phòng marketing.
 3. Đào tạo nhân viên: Đưa ra các khóa đào tạo và huấn luyện để nâng cao kỹ năng và kiến thức của nhân viên về các lĩnh vực marketing cần thiết.
 4. Thiết lập quy trình làm việc: Đề xuất quy trình làm việc cho phòng marketing, bao gồm kế hoạch marketing, phân tích khách hàng, quản lý dữ liệu, v.v.
 5. Thiết lập hệ thống công cụ: Thiết lập hệ thống công cụ và phần mềm hỗ trợ cho phòng marketing, bao gồm các công cụ phân tích, quản lý dữ liệu khách hàng, quảng cáo trên mạng xã hội và email marketing.
 6. Thiết lập ngân sách: Thiết lập ngân sách cho phòng marketing để thực hiện các chiến dịch marketing và mua các công cụ hỗ trợ.
 7. Xây dựng kế hoạch marketing: Xây dựng kế hoạch marketing chi tiết và phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.
 8. Đánh giá hiệu quả: Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và điều chỉnh kế hoạch để đạt được mục tiêu.
 9. Sáng tạo và đổi mới: Khuyến khích sáng tạo và đổi mới trong phòng marketing để phát triển các chiến lược marketing mới và hiệu quả hơn.
 10. Theo dõi xu hướng mới: Theo dõi xu hướng mới trong lĩnh vực marketing và áp dụng vào phòng marketing của doanh nghiệp để cải thiện hiệu quả và tăng trưởng.