Opening Hours : Monday to Saturday - 8am to 9pm

Mẫu profile công ty hiện đại navy trắng – PR014

500.000.000 

Đơn giản, chuyên nghiệp

Danh mục:

Tone màu chủ đạo

Profile  được thiết kế dựa trên tone màu chủ đạo là màu trắng và màu xanh. Hai màu này kết hợp tạo nên sự độc đáo và chuyên nghiệp

Số trang

Profile được thiết kế với tổng số trang là 26 trang

Nội dung

Nội dung được thiết kế trong Proflie bao gồm:

Giới thiệu
Tầm nhìn, sứ mệnh
Vấn đề
Giải pháp
Kế hoạch kinh doanh
Cùng các thông tin và kết quả thống kê, khảo sát

Link sản phẩm tham khảo: https://drive.google.com/file/d/10deZHPxzuBPPXMtAfhaK-yTS_VCKiGXz/view?usp=sharing