Opening Hours : Monday to Saturday - 8am to 9pm

Namecard PLUS

720.000 

Danh mục:

* Mẫu Demo:  2 mẫu

* Số lần chỉnh sửa : 3 lần

* Thời gian hoàn thành: 3 ngày

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

http://namecard.designer.com.vn/namecard/namecard-doanh-nghiep-mau-do-trang-cuon-hut.html

http://namecard.designer.com.vn/namecard/namecard-thuong-hieu-mau-den-sang-trong.html

http://namecard.designer.com.vn/namecard/namecard-doanh-nghiep-mau-xanh-den-bat-mat.html

http://namecard.designer.com.vn/namecard/namecard-thuong-hieu-mau-xam-sang-trong.html

http://namecard.designer.com.vn/namecard/namecard-ca-nhan-mau-den-dot-pha.html

 

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 card 2 mặt .

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp

Khách muốn thêm 1 mẫu demo vui lòng tính phí trên 20% tổng chi phí

Với các thiết kế tương tự , giữ nguyên bố cục chỉ thay text và màu sắc sẽ tính phí 20% trên 1 bản.