Opening Hours : Monday to Saturday - 8am to 9pm

Menu PLUS

600.000 

Danh mục:

* Mẫu Demo:  2 mẫu

* Số lần chỉnh sửa : 3 lần

* Thời gian hoàn thành: 3 ngày

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

http://url.copy.com.vn/menuplus1

http://url.copy.com.vn/menuplus2

http://url.copy.com.vn/menuplus3

http://url.copy.com.vn/menuplus4

http://url.copy.com.vn/menuplus5

http://url.copy.com.vn/menuplus6

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 trang menu.

Chiết  khấu 15%  cho số lượng trên 5 Trang

Chiết  khấu 20%  cho số lượng trên 10 Trang

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp

Khách muốn thêm 1 mẫu demo vui lòng tính phí trên 20% tổng chi phí

Với các thiết kế tương tự , giữ nguyên bố cục chỉ thay text và màu sắc sẽ tính phí 20% trên 1 bản.