ý tưởng ruộng bậc thang

Đời sống mới theo Hồ Chí Minh bao gồm cả đạo đức mới, lối sống mới và nếp sống mới. Ba nội dung ấy có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó đạo đức đóng vai trò chủ yếu. Đạo đức gắn liền với lối sống và nếp sống và nói chung nó lại được thể hiện, biểu hiện cụ thể trong lối sống, nếp sống. Dù là văn hoá phương Đông hay văn hoá phương Tây, Hồ Chí Minh đều dày công chắt lọc một cách kỹ lưỡng với một thái độ khách quan, khoa học, trân trọng với một tầm nhìn văn hoá rộng mở. Thế là Bác lên đường đến thăm lớp chỉnh huấn đúng lịch trình trong tiếng reo hò sung sướng của các học viên…Bác Hồ của chúng ta quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu.

Phẩm chất và phong cách được hình thành trong đạo đức, nếp sống, lối sống của con người và xã hội, trong thói quen của cá nhân và trong phong tục, tập quán của cả cộng đồng dân tộc. Văn hoá giúp con người phân biệt được cái tốt đẹp lành mạnh với cái xấu xa, hư hỏng; cái tiến bộ thúc đẩy sự phát triển xã hội, cái lạc hậu cản trở con người, cản trở dân tộc tiến lên phía trước. Từ đó con người phấn đấu làm cho cái đẹp, cái lành mạnh ngày càng tăng, cái tiến bộ, cái mới ngày càng phát triển, làm cho cái lạc hậu ngày càng bớt đi, cái xấu xa, hư hỏng ngày càng bị loại khỏi đời sống con người và xã hội. Nguồn gốc của lợi tức cũng chính là từ giá trị thặng dư do công nhân làm thuê sáng tạo ra từ trong lĩnh vực sản xuất. Vì vậy,có thể khẳng định tư bản cho vay cũng gián tiếp bót lột công nhân làm thuê thông qua nhà tư bản đi vay. Việc nhượng giá trị thặng dư giữa nhà tư bản công nghiệp và tư bản thương nghiệp cũng diễn ra theo quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân.

Đây thực sự là một cuộc cách mạng trong công nghệ ” trồng người” của Hồ Chí Minh, một đặc trưng rất cơ bản để phân biệt nền giáo dục mới với nền giáo phong kiến, thực dân. Phải từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn mà bổ sung, phát triển, hoàn thiện nội dung, chương trình giáo dục. Mục tiêu của văn hoá giáo dục là thực hiện cả ba chức năng của văn hoá, có nghĩa là bằng dạy và học. Đáp án chưa final của thầy NHTM3.3 Chức năng tạo tiền Với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, ngân hàng vô hình chung thực hiện chức năng tạo tiền cho nền kinh tế thông qua hoạt động tín dụng và thanh toán.

Hàng Chục Nghìn Du Khách Đổ Về Đền Hùng Dâng Hương Trước Ngày Giỗ Tổ

Bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong cách lành mạnh, luôn hướng con người vươn tới cái chân, cái thiện, cái mỹ để không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Theo Hồ Chí Minh, bốn vấn đề có quan hệ mật thiết với nhau, cùng tác động lẫn nhau. Sau này, khi về sống ở Hà Nội, Bác vẫn giữ nếp sống gọn gàng, ngăn nắp ấy. Trên bàn làm việc của Bác dư­ới nhà sàn, ngày nào cũng vậy, sau giờ buổi sáng, tr­ước lúc sang ăn cơm, Bác đều xếp tài liệu, sách vở ngay ngắn. Buổi chiều hết giờ làm việc, Bác mang tài liệu lên nhà, mỗi thứ để một nơi theo đúng chỗ quy định. Bác gật đầu hài lòng lắm vì thấy cuộc sống của các cháu nhỏ ở nông thôn đã thay đổi dần với cuộc sống của dân làng.

Các nhà tư bản cạnh tranh với nhau, tiêu diệt lẫn nhau để có được quy mô giá trị thặng dư lớn hơn, tỉ suất giá trị thặng dư cao hơn. Theo Hồ Chí Minh, lối sống mới là phải xây dựng một phong cách sống khiên tốn, giản dị, chừng mực, điều độ, ngăn nắp, vệ sinh, yêu lao động, ít lòng ham muốn về vật chất, chức – quyền – danh – lợi. Trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, bạn bè, anh em thì cởi mở, chân tình, ân cần, tế nhị; giàu lòng yêu thương qúy trọng con người, đối với mình thì nghiêm khắc, đối với người thì khoan dung, độ lượng, sẵn lòng giúp đỡ.

Trên chiếc áo quân phục có một miếng mạng ở vai áo phải, “kỷ niệm” một đầu nhọn chiếc đinh đòn gánh của một cụ già dân công phục vụ chiến dịch Biên giới, qua suối, trượt chân ngã đã làm toạc vai áo Bác. Mỗi lần các cháu đến, các cháu đều quây quần bên Bác và được Bác chia bánh kẹo. Thông qua câu chuyện ngắn Ba chiếc ba lô, chúng ta rút ra được bài học là, trong cuộc sống cần phải biết san sẻ cùng nhau những lúc khó khăn, hoạn nạn, đừng dựa vào quyền cao chức rộng mà đàn áp kẻ yếu thế. Sống phải công bằng mới khiến lòng người khâm phục và nể trọng. Trong suốt thời gian Bác ở Ấn Độ, nhiều chính khách, nhà báo, nhà quay phim…

Công

Trong các hoạt động đấu tranh của mình, Hồ Chí Minh không quên tố cáo chủ nghĩa thực dân tìm mọi cách đầu độc văn hoá, đàn áp nền văn hoá các dân tộc thuộc địa. Trước khi rời Tổ quốc ra đi tìm con đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh đã hấp thụ một vốn văn hoá gia đình, quê hương, dân tộc. Từ vùng quê làng Chùa, làng Sen, mở rộng ra là quê hương Xứ Nghệ, qua kinh đô Huế, đến Phan Thiết, Sài Gòn… Hồ Chí Minh có được những yếu tố văn hoá có tính chất cội rễ đó cùng với quá trình tiếp nhận và nâng cao các giá trị văn hoá phương Đông. Nói cách khác, trên nền tảng văn hoá dân tộc, Người đã dân tộc hoá những tinh hoa văn hoá được tiếp nhận từ bên ngoài và không bị hoà tan trong bất cứ một nền văn hoá nào khác.

ý tưởng ruộng bậc thang

Theo Hồ Chí Minh, ba tính chất đó có quan hệ chặt chẽ với nhau. Đó là một nền văn hoá phải làm cho mỗi người dân Việt Nam hiểu biết được cội nguồn lịch sử hình thành phát triển dân tộc; biết giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hoá dân tộc trong dựng nước và giữ nước. Nền văn hoá mới phải lấy việc phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân lao động làm mục đích hoạt động nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần vui tươi lành mạnh cho nhân dân. Đối với quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân của nước ta, việc nghiên cứu sản xuất giá trị thặng dư gợi mở cho các nhà hoạch định chính sách phương thức làm tăng của cải, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong điều kiện điểm xuất phát của nước ta còn thấp, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cần tận dụng triệt để các nguồn lực, nhất là lao động và sản xuất kinh doanh. Về cơ bản lâu dài, cần phải coi trọng việc tăng năng suất lao động xã hội, coi đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là là giải pháp cơ bản để tăng năng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Học tập văn hoá tiên tiến của các nước thì phải tránh nguy cơ trở thành kẻ bắt trước không còn bản sắc, theo Người mình có thể bắt trước cái hay của bất kỳ nước nào, nhưng điều cốt yếu là sáng tác. Mình đã hưởng cái hay của người thì cũng phải có cái hay để cho người ta hưởng. Mình đừng chịu vay mà không trả “phát triển cái hay cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại”. Nền văn hoá trong thời kỳ đó là nền văn hoá dân chủ mới, đồng thời là một nền văn hoá kháng chiến. Khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thì nền văn hoá được xây dựng là nền văn hoá xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, tính chất của nền văn hoá cũng được điều chỉnh cho phù hợp.

Kỷ Niệm 700 Năm Ngày Mất Nhà Sử Học Lê Văn Hưu

Tính dân tộc không chỉ là ở hình thức thể hiện mà còn biết kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hoá của dân tộc cho phù hợp với những điều kiện lịch sử của đất nước. Hơn thế nữa theo Hồ Chí Minh, chúng ta còn phải biết giới thiệu những giá trị văn hoá cao đẹp của dân tộc ra thế giới để thế giới hiểu biết thêm về đất nước, con người Việt Nam. Đó là toàn bộ những giá trị vật chất và những giá trị tinh thần mà loài người đã sáng tạo ra, nhằm đáp ứng lẽ sinh tồn, đồng thời cũng là mục đích của cuộc sống loài người. Và muốn xây dựng nền văn hoá dân tộc, thì phải xây dựng tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, đạo đức, tâm lý con người.

  • Văn hoá là bộ mặt tinh thần của xã hội, nhưng bộ mặt ấy không phải là những gì cao xa, trìu trượng mà được biểu hiện rất cụ thể trong cuộc sống thường ngày của mỗi con người, của mỗi tập thể, của xã hội, rất dễ hiểu, rất dễ thấy.
  • Xây dựng đời sống mới là một quan điểm, tư tưởng rất độc đáo của Hồ Chí Minh về văn hoá.
  • Trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, bạn bè, anh em thì cởi mở, chân tình, ân cần, tế nhị; giàu lòng yêu thương qúy trọng con người, đối với mình thì nghiêm khắc, đối với người thì khoan dung, độ lượng, sẵn lòng giúp đỡ.
  • Mình đã hưởng cái hay của người thì cũng phải có cái hay để cho người ta hưởng.
  • Qua câu chuyện này ta hiểu được, trong tất cả công việc, việc làm mà chúng ta yêu thích nếu có quyết tâm thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được.

Họ cúi xuống sờ nắn quai dép, thi nhau bấm máy từ nhiều góc độ, ghi ghi chép chép… Làm tổ cảnh vệ lại phải một phen xem chừng và bảo vệ “đôi hài thần kỳ” ấy. Dưới đây là một số mẩu chuyện hay về Bác mà chúng tôi đã sưu tầm, hi vọng với những câu chuyện ngắn về Bác sau đây sẽ giúp bạn cảm nhận rõ hơn về vị lãnh tụ của chúng ta từ đó, biết trân trọng hơn từng phút giây được sống và làm theo lời Bác. Trước hết, “Văn hoá văn nghệ là một mặt trận, nghệ sĩ là chiến sĩ”. Được Bác chăm sóc, ba con cá vàng ngày một lớn và phát triển. Vâng lời Bác, đồng chí giúp việc đi tìm mua một bể nuôi cá đặt tại hành lang của tầng dưới ngôi nhà sàn và thả ba con cá vàng rất đẹp.

Có em mù cả hai mắt được Bác ẵm lên sờ râu, sờ má Bác, rồi ôm chặt lấy Bác một cách âu yếm. Ra khỏi nhà sàn, xuống sân, đồng chí cấp dưỡng bấm vào vai anh lính thông tin. Cả ngày Bác có bát chè để bồi dưỡng làm đêm mà cậu lại ăn mất một nửa. Ba người lên đường, qua một chặng, mọi người dừng chân, Bác đến chỗ đồng chí bên cạnh, xách chiếc ba lô lên. Gặp suối hoặc trời mưa trơn, bùn nước vào dép khó đi, Bác tụt dép, xách tay. Đi thăm bà con nông dân, sải chân trên các cánh đồng đang cấy, đang vụ gặt, Bác lại xắn quần cao lội ruộng, tay xách hoặc nách kẹp đôi dép…

Các Hình Thức Biểu Hiện Giá Trị Thặng Dư Và Ý Nghĩa Thực Tiễn Của Việc Nghiên Cứu Quy Luật Giá Trị Thặng Dư

Về xã Tân Hoà, cán bộ địa phương mời Bác ngồi ghế giữa ưu tiên. Nghe tin Bác đến thăm trường thiếu nhi miền Nam, các cô chú phụ trách trường tíu tít chuẩn bị, trang hoàng hội trường đón Bác. Các chiến sĩ cảnh vệ cũng đã đôi ba lần “xin’’ Bác đổi dép nhưng Bác bảo “vẫn còn đi được’’.

Như vậy, cũng phải thấy rằng văn hoá đứng ở trong kinh tế và chính trị cũng có nghĩa là kinh tế và chính trị phải có tính văn hoá. Tồi tệ hơn, vì cơn giận chúng ta có thể vô tình làm tổn thương đến những người xung quanh. Vì vậy, trong mọi trường hợp hãy thật bình tĩnh, xử lý khéo léo tình huống để có được kết quả tốt nhất. Qua câu chuyện này chúng ta thấy được sự quan tâm của Bác đến cách quản lý con người, một bài học về tâm lý và cách ứng xử sâu sắc, khôn khéo cho tất cả chúng ta.

Nhìn ra thế giới, không chỉ người Việt Nam mới có văn hóa thờ cúng tổ tiên, nhưng việc UNESCO chính thức công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương 10 năm trước, cho thấy đây là một Tín ngưỡng sâu sắc của người Việt gắn kết với biểu tượng quốc gia và cộng đồng. Tín ngưỡng này phát triển cùng với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, là điểm tựa tinh thần cho các thế hệ người Việt vượt qua những khó khăn, thách thức hết sức khắc nghiệt trong lịch sử để tồn tại và phát triển. Là một quốc gia với cộng đồng hơn 50 dân tộc anh em, mỗi dân tộc có tập quán và tín ngưỡng riêng, chúng ta càng ý thức về tinh thần đại đoàn kết và hòa hợp trong ngày lễ hội thiêng liêng này. Văn nghệ là biểu hiện tập trung nhất của nền văn hoá, là đỉnh cao của đời sống tinh thần, là hình ảnh của cốt cách, tâm hồn, đặc tính dân tộc. Văn nghệ trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân ta. Những quan đểm của Hồ Chí Minh về văn hoá giáo dục là một hệ thống quan điểm rất phong phú và hoàn chỉnh.

Bác dặn trạm đón tiếp, dù đồng chí này có đến sớm, cũng giữa trưa mới cho đồng chí ấy vào gặp Bác. Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, có một đồng chí cán bộ Trung đoàn thường hay quát mắng chiến sĩ. Đồng chí này đã từng làm giao thông, bảo vệ Bác đi ra nước ngoài trước Cách mạng tháng Tám. Hiểu biết của sinh viên về phép chiếu của bản đồ, cách chia mảnh, đánh số ghi số hiệu các mảnh bản đồ theo phương pháp chiếu GAUSS. Anh hùng La Văn Cầu, dân tộc Tày mãi mãi không quên bữa cơm của Bác “đãi” với rau, thịt gà… những “sản phẩm” do chính Bác nuôi, trồng.

Những Người Lính “mũ Nồi Xanh” Việt Nam

Nội dung quy luật này là sản xuất nhiều và ngày càng nhiều hơn giá trị thặng dư bằng cách tăng cường độ bóc lột công nhân làm thuê. Nếu quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hoá là quy luật giá trị thì quy luật kinh tế cơ bản của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là quy luật giá trị thặng dư. Có thể thấy, vì giá trị thặng dư là cội nguồn sinh ra sự giàu có sung túc vì xuất hiện giá trị mới, nên để duy trì và phát triển sự giàu có dôi dư này, giai cấp tư sản có xu hướng không ngừng sản xuất với quy mô ngày càng lớn hơn trước. Những tiền bạc thu được đều được đưa vào tái đầu tư, tái sản xuất, thuê mua nguyên vật liệu nhà xưởng để vận hành tạo giá trị thặng dư. Do đó, theo Hồ Chí Minh nói tới văn hoá là nói đến vấn đề dân trí. Dân trí ở đây không chỉ hạn hẹp ở biết đọc, biết chữ, mà Người còn chỉ ra rằng, đó là trình độ hiểu biết, trình độ kiến thức của người dân, của mỗi công dân.

Một dấu mốc khác có thể kể đến, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, đã diễn ra chuỗi sinh hoạt khoa học lớn thu hút giới nghiên cứu về thời đại Hùng Vương. Lúc đó xuất hiện khẩu hiệu “đưa 4.000 năm ra trận”, trở thành một trong những nguồn động lực cho công cuộc thống nhất đất nước. Quả thực, nhìn lại dòng lịch sử, tín ngường thờ cúng Hùng Vương gắn với những truyền thuyết về nguồn gốc đất nước, khởi đầu từ các làng xã ở xung quanh vùng đất Tổ và ngày càng có có vị thế đặc biệt trong tâm thức của người Việt. Triều đình cho dân xã Hy Cương được miễn thuế 500 mẫu ruộng, miễn đóng sưu, miễn đi phu, đi lính, và còn được trích một khoản thuế điền thổ phục vụ cho việc phúng tế hàng năm. Đến nhà Nguyễn, bên cạnh việc cho tu sửa di tích, đã ấn định ngày mồng Mười tháng Ba hằng năm làm ngày Quốc tế, tức là chính thức hóa bằng luật pháp.

Quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của CNTB vì theo kinh tế chính trị Mác nó quy định bản chất của nền sản xuất TBCN, chi phối mọi mặt đời sống kinh tế của xã hội tư bản. Không có sản xuất giá trị thặng dư thì không có CNTB Mác, chế tạo ra giá trị thặng dư- đó là quy luật kinh tế tuyệt đối của phương thức sản xuất TBCN. Ở đâu có giá trị thặng dư thì ở đó có CNTB, ngược lại ở đâu có chủ nghĩa tư bản thì ở đó có giá trị thặng dư. Quy luật sản xuất giá trị thặng dư là một trong những quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản.

Khi giận dữ rất dễ mất kiểm soát bản thân mình, khi giận lên chúng ta có thể làm nhiều việc mà không suy nghĩ đến hậu quả của nó, hoặc đưa ra một số quyết định không mấy sáng suốt, nói ra những điều không nên… chỉ để thỏa mãn cơn giận. Cùng với các điểm hội tụ tâm linh, thờ kính vua Hùng trên khắp cả nước và kết nối với kiều bào ở nước ngoài, mạch nguồn dân tộc sẽ được lan tỏa và phát triển vững bền. Việc giáo dục theo Hồ Chí Minh phải đặt trong mối quan hệ biện chứng giữa học và hành, nói rộng ra là mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn.

Từ trình độ biết chữ đến chỗ hiểu biết và tiếp thu kiến thức trên các lĩnh vực cần thiết cho hoạt động của mỗi người nhằm thực hiện được nhiệm vụ của mình, của cách mạng. Những hiểu biết đó bao gồm lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, chuyên môn kỹ thuật, khoa học kỹ thuật – công nghệ, lịch sử, tình hình trong nước, quốc tế… Theo Hồ Chí Minh, việc nâng cao trình độ dân trí chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giành được chính quyền về tay nhân dân. Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu quy luật giá trị thặng dư trong quản lý các doanh nghiệp nước ta hiện nay khi chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

ý tưởng ruộng bậc thang

Ba là, văn nghệ phải phản ánh cho hay, cho chân thật và hùng hồn, phải hấp dẫn và bổ ích. Có lẽ những tình cảm yêu thương sâu nặng nhất Bác dành trọn cho đồng bào miền Nam. Cây vú sữa, tấm bản đồ, đó là những nơi Bác thường đối diện, trầm tư. Từ đấy, bạn luôn giữ đôi tay sạch sẽ và rửa tay sạch trước khi ăn. Cơ sở của địa tô tuyệt đối là do cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông nghiệp thấp hơn trong công nghiệp. Như­ Bác đã từng nói, ở đời ai chẳng thích ăn ngon mặc đẹp, nh­ưng nếu miếng ngon đó lại đổi bằng sự mệt nhọc, phiền hà của người khác thì Bác đâu có chấp nhận.

Trong sinh hoạt xã hội dịp này, theo tôi, nên điều chỉnh để không diễn ra những hoạt động hưởng ứng lãng phí, kiểu như nấu những món ăn “siêu to, khổng lồ”, vừa không thiết thực lại trưng ra hình ảnh phản cảm. Những ngày cuối xuân, đầu hạ này thời tiết ở khu vực Phú Thọ không mưa, nhiệt độ vừa phải, thuận lợi cho người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát, dù không chủ quan nhưng chắc chắn rằng lễ giỗ Tổ năm nay sẽ có đông đảo người dân hành hương hơn 2 năm đại dịch vừa qua. Nguyên nhân tồn tại của địa tô tuyệt đối là do chế độ độc quyền sở hữu ruộng đất đã ngăn cản nông nghiệp tham gia cạnh tranh để hình thành lợi nhuận bình quân.

Tư liệu sản xuất chỉ trở thành tư bản khi nó trở thành tài sản của các nhà tư bản và được dùng để bót lột lao động làm thuê. Ta có thể định nghĩa chính xác tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột công nhân làm thuê. Giá trị thặng dư , phần giá trị do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra ngoài sức lao động và tư bản chiếm không. Để sản xuất ngày càng nhiều giá trị thặng dư, các nhà tư bản ra sức áp dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật cải tiến sản xuất. Từ đó thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, nền sản xuất có tính xã hội hoá ngày càng cao, mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của sản xuất với hình thức chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa ngày càng gay gắt.

Hồ Chí Minh cũng tập trung nghiên cứu thực tiễn xây dựng phát triển văn hoá của các nước xã hội chủ nghĩa như cách mạng văn hoá ở Liên Xô, Trung Quốc… Người viết sách, ra báo, tham gia nhiều hoạt động văn hoá, tổ chức nhiều hội liện hiệp đều nhằm giác ngộ cách mạng cho nhân dân các dân tộc trong đó có đồng bào của mình. Người muốn đem ánh sáng văn hoá đến cho mọi người cùng khổ để soi đường cho họ tự giải phóng, tự đứng lên đấu tranh với các thế lực áp bức, bóc lột. “Nhà văn – chiến sỹ”, ” Nghệ sĩ – chiến sĩ” là danh hiệu cao quý mà Hồ Chí Minh tặng cho những người làm văn nghệ.

Đôi dép của Bác “ra đời’’ vào năm 1947, được ‘’chế tạo’’ từ một chiếc lốp ô tô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc. Đôi dép đo cắt không dày lắm, quai trước to bản, quai sau nhỏ rất vừa chân Bác. Trời mùa hè, nắng chang chang, đi bộ đúng ngọ nên đồng chí Trung đoàn vã cả mồ hôi, người như bốc lửa. Trên bàn đặt hai cốc nước, một cốc nước sôi có ý chừng vừa như mới rót, bốc hơi nghi ngút, còn cốc kia là nước lạnh. Người ta có thể làm lại một cái nhà, một con đường,… nhưng không thể lấy lại được một tích tắc thời gian đã mất đi.

Chương trình, nội dung giáo dục phải khoa học, hợp lý phù hợp với những bước phát triển của cách mạng. Lối sống mới theo Hồ Chí Minh, trước hết là lối sống có lý tưởng, có đạo đức. Đó là lối sống văn minh, tiên tiến, kết hợp hài hoà giữa truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh hoa văn hoá của nhân loại.

Hai tính chất tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc có quan hệ chặt chẽ với nhau. Đậm đà bản sắc dân tộc là biết kế thừa, phát huy, phát triển những giá trị tốt đẹp của văn hoá dân tộc trong điều kiện mới. Đây chính là thực hiện quan điểm của Hồ Chí Minh về sự phát triển biện chứng của văn hoá. Nội dung xã hội chủ nghĩa có nghĩa là tiên tiến, khoa học, hiện đại.

Nghĩa là, tư bản thương nghiệp cũng tham gia vào cạnh tranh giữa các ngành để thu được lợi nhuận bình quân cho mình. Giữ gìn, bảo vệ và phát triển văn hoá dân tộc không phải là đóng cửa, khép kín mà phải mở rộng giao lưu văn hoá với thế giới để văn hoá dân tộc ngày càng phát triển. Vì vậy, dân tộc và quốc tế theo Hồ Chí Minh là thống nhất và làm phong phú lẫn nhau. Sự tác động qua lại giữa các nền văn hoá của các dân tộc là sự tác động tích cực trên cơ sở bình đẳng, tự chủ, giữ gìn và phát huy được bản sắc dân tộc của mình. Quy luật giá trị thặng dư đứng đằng sau cạnh tranh tư bản chủ nghĩa với mục đích thu được ngày càng nhiều giá trị thặng dư.

Hai là, văn nghệ phải gắn với đời sống thực tiễn của nhân dân, phục vụ nhân dân, trước hết là nhân dân lao động. Có thể nói, cuộc đời và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử và đời sống tâm hồn dân tộc Việt Nam. Những câu chuyện kể về Bác Hồ thì vô vàn, không thể nào kể hết. Với những mẩu kể chuyện Bác Hồ được chúng tôi chọn lọc trên đây thể hiện tình cảm trân trọng biết ơn, để từ đó, chúng ta biết học tập đức tính tốt của Bác và ngày càng hoàn thiện hơn bản thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *