Opening Hours : Monday to Saturday - 8am to 9pm

Vẽ nhân vật game BASIC

800.000 

Danh mục:

* Mẫu Demo:  1 mẫu

* Số lần chỉnh sửa : 3 lần

* Thời gian hoàn thành: 4 ngày

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):
https://www.pinterest.com/pin/331577591295170370/

https://www.pinterest.com/pin/210754457545840353/

https://www.pinterest.com/pin/858287641460427701/

https://www.pinterest.com/pin/648518415071320325/

https://www.pinterest.com/pin/708613322604579552/

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 nhân vật.

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp

Khách muốn thêm 1 mẫu demo vui lòng tính phí trên 20% tổng chi phí

Với các thiết kế tương tự , giữ nguyên bố cục chỉ thay text và màu sắc sẽ tính phí 20% trên 1 bản.