18 

Mẫu profile trình bày kế hoạch kinh doanh vàng trắng – PR011

DesignProfile

Đơn giản, chuyên nghiệp

- +
Tags:

Description

Tone màu chủ đạo

Profile  được thiết kế dựa trên tone màu chủ đạo là màu trắng và màu vàng. Hai màu này kết hợp tạo nên sự độc đáo và chuyên nghiệp

Số trang

Profile được thiết kế với tổng số trang là 10 trang

Nội dung

Nội dung được thiết kế trong Proflie bao gồm:

  • Giới thiệu
  • Tầm nhìn, sứ mệnh
  • Vấn đề
  • Giải pháp
  • Kế hoạch kinh doanh
  • Cùng các thông tin và kết quả thống kê, khảo sát

Link sản phẩm tham khảo: https://drive.google.com/file/d/1zwP4B5V7TFKnJwilccGIM82iXoRjN0Ms/view?usp=sharing

  1. pixfort

    I made back the purchase price in just 48 hours! pixfort is a very powerful wordpress theme.

Add a review

Your email address will not be published.